Datasäkerhet

Är du säker på nätet?

Jag har inget att dölja, så resonerar många när det kommer till den data vi delar med oss av till sociala medier. Internet har gått från att bestå av en massa mötesplatser och forum för specialintressen till att bli styrt av fem stora företag. Vilka är dessa stora företag och hur påverkar de dig och din vardag?

I takt med att vi delar med oss av mer och mer data så ökar behovet av att skydda och ta hand om den datan.

I andra halvan av den digitala kvarten får du konkreta tips på hur du kan skydda dig mot att din information hamnar i fel händer.

Per Tikkanen

IKT-pedagog

per.tikkanen@kronoberg.se

För alla som lever ett uppkopplat liv.

  • Internetkunnighet
  • Digital källkritik
  • Risker och möjligheter med sociala medier.

Se hela kursen i din Mediecentrals katalog

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se