Vår tillgänglighetsredogörelse

 

Vem står bakom Digital Kvart?
Sidan är ett samarbete mellan fem Mediecentraler i Sverige:

  • Mediapoolen Västra Götaland AB (Ansvariga för drift av hemsidan)
  • Mediecenter Jönköping
  • AV Media Skåne
  • AV Media Kronoberg
  • GR Utbildning

Mediapoolen Västra Götaland AB driftar sidan och tar emot feedback på tillgängligheten på info@mediapoolen.se

Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda alla våra digitala resurser.

Det är dock viktigt att känna till att vi är undantagna från lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service enligt §9.5.
Trots att vi är undantagna är vår målsättning att öka tillgängligheten av vår digitala service till skolan och förskolan.

Undantag enligt §9.5
9 §
[…] digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.
Digital service inom skolrådet har undantagits från reglerna om digital tillgänglighet om offentlig service. Liksom digital service från tredje part som vi ej kan kontrollera.
Men oavsett dessa undantag arbetar Mediapoolen Västra Götaland AB med att bli mer tillgängliga för alla. Vi är därför tacksamma för feedback gällande tillgänglighet för att bättre nå upp till standard WCAG 2.1
Läs om undantaget hos Myndigheten för delaktighet

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Behöver du särskild information som du inte kommer åt på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss via e-post. Vi hjälper t.ex. till med kontakt till inläsningstjänst för läromedel och kan ofta erbjuda eget material som PDF och ibland som inläst material. Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till info@mediapoolen.se
Ring oss på telefon 0500-44 54 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Även om vi undantagits från tillgänglighetsdirektivet som vi berättat om i tidigare stycke strävar vi hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som gör att du inte kan använda sidan är vi tacksamma för att ni rapporterar dessa.

Vi har inledningsvis fokuserat på att göra vår hemsida mer läsbar utifrån kontrast och storlek på typsnitt. Vi ser också till att samtliga filmer kommer med textremsa. Nu arbetar vi med uppmärkning och ”taggning” som ska gör sidan bättre att navigera med enbart tangentbord och bättre vid uppläsning.
Webbplatsen publicerades den 14 september 2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2022.

Rapportera brister till info@mediapoolen.se

Mediapoolens sekretesspolicy finns att läsa här: https://mediapoolen.se/sekretessinformation/

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.