Digitalt escape room i Google

Digitalt Escaperoom i Google

Digitala escape rooms är ett sätt att ”spelifiera undervisningen. Använd dem för att skapa engagemang och motivation hos eleverna. Eleverna tränar samarbete och logiskt tänkande för att lösa uppdragen i ett escape room. Lär dig skapa ett digitalt escape room med hjälp av Google Presentation och Google Forms.

Samt tidsangivelser/avsnitt för filmen:
00:05 Inspiration
00:34 Intro
02:28 Färdigt escape room
03:54 Uppbyggnad
05:08 Att skapa

Anna Prissberg

IKT-Pedagog

anna.prissberg@kronoberg.se

För pedagoger F-3, 4-6, 7-9, gy

  • Problemlösning
  • Kollaborativt lärande
  • Internetkunnighet
  • Informationssökning

Se hela kursen i din Mediecentrals katalog

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se