Källkritik & Digital beredskap

Källkritik & Digital beredskap

Sverige är idag utsatt för informationspåverkan från främmande makt.
Informationspåverkan är ett mycket allvarligt hot mot vårt land.
Det kan skada vårt förtroende för samhället och därigenom försvaga vår demokrati.

I vårt samhälle har både mängden information, och variationen av information ökat betydligt. Samtidigt gör nya digitala verktyg som t.ex. Deep-fake, att det blir allt svårare för oss att granska och bedöma olika källor.

I och med det förändrade säkerhetsläget lyfter Skolverket särskilt fram skolans viktiga roll i att utbilda eleverna i källkritik.
I den här Digitala kvarten tittar vi på vilka strategier och verktyg som främmande makt kan använda för att påverka vårt samhälle, och ger exempel på hur ni kan jobba med källkritik i klassrummet för att ge eleverna en digital beredskap.

Malin Müller Öhrvall

IKT-Pedagog

malin@mediapoolen.se

Pedagoger f-9

  • Källkritik
  • Internetkunnighet

Se hela kursen i din Mediecentrals katalog

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se