MIK-Templet

Medie- och informationskunnighet i förskolan

Tillsammans med Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad har Göteborgsregionen tagit fram resurser kring att arbeta med MIK, Medie-och informationskunnighet i förskolan.

MIK-Templet innehåller flera delar, både utbildningsfilmer för dig som pedagog, ett metodmaterial för upplägg i verksamheten samt en digital saga! I denna digitala kvart får ni en introduktion till hur er verksamhet kan använda er av MIK-Templet.

– Samlingssida för MIK-templet

– PDF: Handledningsmaterial för pedagogisk personal i förskolan

– PDF: MIK-aktiviteter för barn

– Interaktiv Saga

– Handledning till den interaktiva sagan

Henrik Krantz

Utvecklingsledare

henrik.krantz@goteborgsregionen.se

För förskolepedagoger

  • Digital kunnighet
  • Internetkunnighet
  • Kreativitet och lek

Se hela kursen i din Mediecentrals katalog

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se