Källkritik & Digital beredskap

Programmering med progression

Kan man använda samma robot i olika årskurser?

Men hjälp av tre robotar visar vi hur man kan arbeta i visuella programmeringsmiljöer för att styra ett föremål. Bolt, Evo och Root programmeras på lärplatta eller direkt i program på internet – allt från lätta symboler till textprogrammering.

Anna Söderstjerna

IKT-Pedagog

Anna.soderstjerna@avmediaskane.se

För pedagoger, F-3, 4-6, 7-9

  • Programmering
  • Progression
  • Visuella programmeringsmiljöer

Se hela kursen i din Mediecentrals katalog

Södra Sveriges mediecentraler i samverkan

Under lång tid har mediecentralerna arbetat med att stötta och underlätta digitaliseringen av utbildningssektorn. Genom våra digitala plattformar erbjuder vi granskad och anpassad media för skola och förskola. Med kurser, webbinarium, inspirationsdagar och teknikrådgivning stöttar vi med kompetensutveckling i våra regioner. Digital kvart är ett gemensamt pilotprojekt för att undersöka hur vi tillsammans kan bidra till att bredda utbudet av digital kompetensförsörjning inom IKT och MIK.

 

AV-Media Kronoberg

Region Kronoberg
Hemsida
avm@kronoberg.se

Mediacenter JKPG

Jönköpings län
Hemsida
kundtjanst@mcenter.se

GR Utbildning

Göteborgsregionen
Hemsida
gr@goteborgsregionen.se

AV Media Skåne

Skåne
Hemsida
kontakt@avmediaskane.se

Mediapoolen

Västra Götaland
Hemsida
info@mediapoolen.se