Källkritik och digital beredskap

Källkritik och digital beredskap

Källkritik & Digital beredskap Källkritik & Digital beredskap Sverige är idag utsatt för informationspåverkan från främmande makt.Informationspåverkan är ett mycket allvarligt hot mot vårt land.Det kan skada vårt förtroende för samhället och därigenom försvaga...