MIK-templet

MIK-templet

MIK-Templet Medie- och informationskunnighet i förskolan Tillsammans med Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad har Göteborgsregionen tagit fram resurser kring att arbeta med MIK, Medie-och informationskunnighet i förskolan. MIK-Templet innehåller flera delar, både...
Digitalt escape room i Google

Digitalt escape room i Google

Digitalt escape room i Google Digitalt Escaperoom i Google Digitala escape rooms är ett sätt att ”spelifiera undervisningen. Använd dem för att skapa engagemang och motivation hos eleverna. Eleverna tränar samarbete och logiskt tänkande för att lösa uppdragen i ett...
Upplev lärande med VR

Upplev lärande med VR

Upplev lärande med VR Styr hjärna och tankeförmåga med virtuell verklighet Upplev engagemang och känsla av ögonblicklig förflyttning i tid och rum. I denna digitala kvart inspireras du att med hjälp av sfäriska bilder och VR skapa undervisning som påverkar. Eva...
Deep fake och digital källkritik

Deep fake och digital källkritik

Deep fake och digital källkritik Kan du lita på vad du ser? Deep fake – AI-bearbetade ljud- och videofiler som tillsammans skapar något vi får svårt att avkoda som sant eller falskt. I denna digitala kvart får du en återblick på ”fake” genom tiderna. Allt ifrån de...
Datasäkerhet

Datasäkerhet

Datasäkerhet Är du säker på nätet? Jag har inget att dölja, så resonerar många när det kommer till den data vi delar med oss av till sociala medier. Internet har gått från att bestå av en massa mötesplatser och forum för specialintressen till att bli styrt av fem...